"เนื่องจาก บจ.แม็กเทค เอลลิเวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส ได้โดน บจ.แม็คแทค เซาท์เทิร์น เอลลิเวเตอร์ แอบอ้างชื่อว่าเป็นสำนักงานใหญ่ ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายและเสียชื่อเสียง ดังนั้น บจ.แม็กเทค เอลลิเวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส ขอชี้แจงให้ทราบว่า บจ.แม็กเทค เอลลิเวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส ไม่มีความเกี่ยวข้องทั้งทางนิตินัย หรือ พฤตินัย กับ บจ.แม็คแทค เซาท์เทิร์น เอลลิเวเตอร์"
ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2556

Home About Us Product Services Portfolio Contact Us
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม


View My Stats